top of page

Dışavurumcu Sanat Terapi Atölyeleri

Çeşitli kurum, kuruluş ve grupların ihtiyacına yönelik içerik ve temalara odaklanarak geliştirilen dışavurumcu sanat terapi atölyeleri, katılımcıların yaratıcı ve sanatsal süreçleri için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar. Boyama, çizim, kolaj, dans/hareket, ritim  gibi çeşitli sanat dallarının kullanımıyla öz farkındalık, duygu düzenleme, problem çözme, yaratıcılık, odaklanma, motivasyon, etkili iletişim, empati vb. temalara odaklanan grup atölyeleri kapalı veya tek seferlik grup

 çalışmaları olarak kurgulanmaktadır.

Atölyelere katılım için kişilerin herhangi bir sanat eğitiminin, geçmişinin veya yeteneğinin olması gerekmez. Sanatsal üretimin sonunda ortaya çıkan eser kadar atölye süresince kullanılan malzemenin yarattığı etki, zihinsel çağrışımlar, duygular, davranışlar ve deneyimlere odaklanılır. 

A1EECD43-E70B-4C6A-82FB-90271B613295_edited_edited.jpg
bottom of page