top of page

1988 yılında İzmir'de doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir Amerikan Koleji'nde tamamladı. 2012 yılında Sabancı Üniversitesi'nde lisansını Sanat Tarihi yan dal derslerini tamamlayarak bitirdi. 2015 yılında, Manchaster University'e bağlı Sotheby's Institute of Arts Londra'da Art&Business programından mezun oldu.

 

Londra'da eğitim aldığı süre boyunca yaratıcılık, sanat ve psikoloji alanına duyduğu merak Sanat Terapi ekolü ile tanışmasını sağladı. Roehampton University sanat terapisi ve dans/hareket terapisi üzerine atölye çalışmalarına dışarıdan öğrenci olarak katıldı. Türkiye'ye döndüğünde, İstanbul Modern Müzesi'nde çalıştığı sırada Bilgi Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık Yaratıcı Hareket/Dans Terapisi Uygulayıcı Sertifika programını bitirerek uygulayıcı olmaya hak kazandı. Bu esnada, 2017 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladı ve eğitim süreci boyunca, UCLA'de (University of California) psikoloji ek derslerini, Türkiye ve dünyada sanat psikoterapi alanında değerli sanat terapistlerinin İleri Düzey Sanat Terapi eğitimlerini tamamladı. Yüksek lisans süresince, Fransız Lape Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde stajlarını tamamladı. Yüksek Lisansının son senesinde süpervizyon kapsamında 1 yıl boyunca danışan gördükten sonra Doç. Dr. Nevin Eracar danışmanlığında "Travma Sonrası Stres Bozukluğu tedavisinde Dışavurumcu Sanat Terapilerinin Etkinliği " başlıklı projesiyle Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezun oldu.

2022 yılında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi bünyesinde açılan 2 yıllık "Ruhsal bozukluklarda sanat psikoterapileri kursunu başarıyla tamamlayarak Sanat Psikoterapi Uygulayıcısı olmaya hak kazandı. Eğitim süreci boyunca Çapa Psikiyatri Servisi kliniğinde hastalarla uzun dönemli görsel sanat ve dans/hareket terapisi atölye yürütücülüğü yaptı. Sakıp Sabancı Müzesi ve İTF işbirliği ile "Müze Odaklı Sanat Psikoterapisinin Etkinliği" başlıklı projesi için psikiyatrik tanı almış hastalarla 8 haftalık müzede sanat terapi atölyesi yürüterek etkinliğini araştırdı ve bu proje ile sertifika programından mezun oldu. Halen Çapa hastanesinde hastalarla grup terapisine devam etmekte olup, bireysel danışan görmektedir.Bununla birlikte, müze/galeri alanlarında terapötik sanat atölyelerini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, kendi psikanaliz sürecine devam etmekte olup, alanında uzman değerli eğitmenlerden süpervizyon almayı sürdürmektedir.

Aldığı Eğitim/Sertifikalar:

Sabancı Üniversitesi Business Administration/Management & minor program art history courses (2008-2012)

Sotheby's Institute of Arts London, Manchester University, Art&Business Certificate Programme (2015)

Zümra Atalay, MBSR (Mindfulness based stress reduction) 8 haftalık (2017)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dans/Hareket Psikoterapisi Uygulayıcı Sertifikası (2017-2019)

Anna Scarna, 'Neuroscience and Psychoanalysis' Sertifika (2017)

İstanbul Sanatla Yaşam, İleri Düzey Sanat Psikoterapileri Kursu, Bağımlılık ve Sanat Terapisi, Bağlanma ve Sanat Terapisi, Travma, Travmatik Büyüme Süreçlerinde Sanat Terapisi

Jungian Coaching ICF Approved Certificate, Dr. Avi Goren Bar (2020)

İÜ İTF Çapa Psikiyatri Anabilim Dalı Sosyal Psikiyatri Servisi Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri Programı (2020-2022)

Psike İstanbul, Psikanalize giriş seminerleri (2020-2021)

Expressive Art Therapy Summit (2022)

İleri Düzey Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi- Klinik Psikolog Hakan Kızıltan

Polyvagal Theory and Somatic Experiencing Continuing Education (6 Modules) - Dr. Stephen Borges, Deb Dana, Dr. Peter Lavine- Polyvagal Institute (2023)

Trauma Informed Expressive Art Therapy, Dr. Cathy Malchiodi (2023)

 

Kongre Katılım:

Ruhsal ve Toplumsal İyileştirim Kongresi (2022) - Müze Odaklı Sanat Terapi Çalışmasının Psikiyatrik Tanı Alan Hastalara Etkisi ( Bildiri Sunumu )

bottom of page