top of page
Abstract Painting

Neden Dışavurumcu Sanat Terapisi?

Dışavurumcu sanat terapileri, dans/hareket, görsel sanat, müzik, ritm, şiir, yaratıcı yazı, drama gibi farklı sanat modalitelerini kullanarak bireylerin duygu ve düşüncelerini sözsüz iletişim yoluyla ifade etmesine olanak tanır.  Dışavurumcu sanat terapisi taktil bir deneyimdir ve tüm duyular bir arada aktive olur. Bu sayede kişi güvenli alanda, şimdi ve burada kalabilir, beden/zihin bağlantısını güçlendirebilir. Yaratıcı süreç ve ortaya çıkan sanat eseri iç dünyanın somutlaşması ve dışsallaşmasıdır. Sürecin sonunda bilinçli farkındalığa gelen duygu, düşünce ve davranışlar yine sanat aracılığıyla yeni olasılıklar bularak onarılabilir.

  Online Bireysel Seans

  Psikolojik sorunlar farkındalık alanımızın dışında kalan bazı duygu, düşünce ve anılardan kaynaklanır. Bunların farkında olmadığımız sürece sorun yaratmayı sürdürürler. Bilincimizin dışında tuttuğumuz bu duygu, düşünce, anılarla yüzleştiğimiz ölçüde sorunlarımız hafifler veya ortadan kalkar. Başarılı terapilerden sonra danışanların hayatında yeni bir açılım ortaya çıkar, hayatlarına yenilikler sokmaya başlarlar, kişinin kendisiyle ve dış dünyayla olan ilişkisinde olumlu değişimler olur. İç görüsü artan birey, kendinden ve hayatından memnun, pozitif ruh halinin önemli göstergelerinden biri olan iç huzur ve dinginliğe yaşamında alan açabilir.

  Online seanslar Zoom uygulaması üzerinden yürütülmektedir. İlk görüşme seansı sonrasında sürece devam etmesi uygun olan danışanlara seanslarda kullanabilmek üzere sanat kutusu gönderilecektir. Seanslar, danışanın ihtiyacına göre beden/hareket, şiir, kil, görsel sanat, ritm gibi farklı sanat disiplinleri bir arada kullanılarak formüle edilir. Bu yöntem, herhangi bir sanat disiplininde eğitim almış olmayı veya kişinin yeteneğinin olmasını gerektirmez.

  İlk Görüşme

  Painting Equipments
  bottom of page